Året 2012 på Zionkliniken – som nu bytt namn till ”Oasen”, ”the Oasis”

Till alla Marafikiunderstödjare!

Först vill vi tacka alla Er som på olika sätt understött klinikens arbete utanför Mombasa i Kenya via Marafiki. Sedan starten för snart tre år sedan har Ni hjälpt oss att samla in strax över 300 000 kronor, varav 260 000 förmedlats och 40 000 finns i kassan. Omkostnaderna är < 1 % av vad Ni givit, så vi kan utan tvekan säga att allt går oavkortat till dem som behöver det.

Mycket har hänt på kliniken och i området under 2012.

Efter överfallet på kliniken i november 2011 fick man av polisen rådet att bygga en mur runt området som är på cirka 2 hektar. Muren är nu färdigställd. För ändamålet köpte man från Sydafrika in en maskin så att man kan tillverka egna byggstenar till en fjärdedel av marknadspriset. När muren är färdig används maskinen för till verkning av stenar som man kan sälja vidare med förtjänst. Till inköp av maskinen har vi bidragit med cirka 30 000 kronor.

Den kommer även att användas till nästa projekt som blir att bygga en förlossningsenhet. Antalet förlossningar har under året mångdubblats och ligger nu på i genomsnitt drygt 2 per dag. Rekordet slogs under jul/nyårshelgen i år med hela 137 förlossningar! Detta på grund av strejk för högre löner på de statliga klinikerna.

Högre löner är ett nytt problem. Den statliga sjukvården har under året fördubblat lönerna till sjukvårdspersonalen, vilket gör det svårt för missionssjukvården att behålla sin personal. I nuläget finns inte medel till att dubblera lönerna, möjligen till att öka med 25 %. Av solidaritet mot klinikens vision och arbete stannar de flesta ändå kvar, men på sikt måste man naturligtvis följa med i löneutvecklingen. Lönerna täcks av de intäkter kliniken får, och Marafiki kommer inte att använda insamlade medel till att bekosta löneökningar. Det blir i längden ett ohållbart beroende och är inte huvudsyftet för vårt arbete.

Kliniken har under året fått en datajournal. Detta kan låta som onödig lyx, men för dem som sett mängden av dessa oläsliga handskrivna journaler som det dessutom ofta är problem att hitta, råder inget tvivel om att det kommer att förbättra och underlätta arbetet högst påtagligt. För kristna sjukvårdsinrättningar i Östafrika finns ett datajournalsystem.

Marafiki har under året gett medel för att köpa in tre nya datorer till kliniken och fått dem uppkopplade i ett nätverk. Vi har även finansierat en permanent internetuppkoppling som kan användas till mycket. Bland kan vi då ge online-support via våra egna kanaler. Vi skulle då även kunna införa en HIV-datajournal, en svensk produkt, oerhört informativ och enkel där det mesta av den information en läkare behöver finns samlat i en enda bild. HIV-datajournalen finns översatt till Swahili.

Spänningarna mellan muslimer och kristna har ökat kraftigt under året. Vissa muslimska grupper, med understöd från al-Shabab (Somalias gren av al-Quaida), arbetar för att göra hela kustprovinsen till en självstyrande muslimsk del av Kenya. Retoriken handlar om att förtala kristna och att säga att man vill kasta ut dem från regionen och dela ut deras tillgångar till de fattiga. Ett tragiskt exempel var i mars då okända personer i en förbipasserande bil slängde in ett par granater bland människor som deltog i ett kristet utomhusmöte i förorten Mtwapa, där kliniken ligger. Ett par personer avled och ett 20-tal blev skadade, varav de flesta togs om hand på kliniken.

Efter detta har man beslutat att byta namn på kliniken, då namnet ”the Zion Clinic”, Zionkliniken, kan uppfattas provocerande och kopplas bland muslimer även till sionism och till Israel. Sedan i somras heter kliniken därför istället ”The Oasis”, ”Oasen”, ett mer neutralt namn, även om alla i omgivningen vet att det är en kristen klinik.

En mycket tråkig händelse i slutet av året var att Irene, en av klinikens mest trogna medarbetare, omkom i en bilolycka när hon skulle följa med en gravid kvinna med graviditetskomplikationer till det närmaste sjukhuset. Den kommunala ambulansen, som skall betjäna även ”Oasen”, kom inte vid anrop, varför maken till slut ordnade med transport själv. Irene följde då med på resan, men någonting gick fel och bilen körde i hög fart in i ett träd varvid alla fyra i bilen omkom. Händelsen har lett till att man beslutat köpa in en egen ambulans, och har fått löfte om en sådan via Kanal 10.

Vårt personliga bidrag fortsätter. Lars Ljungström, Infektionsläkare, och Marie Woods, sjuksköterska från Huddinge Sjukhus/Södermalmskyrkan i Stockholm, besökte under två januariveckor kliniken och bidrog med såväl praktiskt arbete, Lars främst med HIV-patienter med speciella problem, som med undervisning för personalen. Lars åker i januari 2013 dit igen, för femte året i rad.

Sammanfattningsvis kan vi säga att arbetet växer stadigt och att utmaningarna är många. Vi vill via Marafiki ge ett fortsatt och långsiktigt stöd till arbetet, såväl via förbön, insamlade medel som egna insatser på plats. Nästa stora projekt blir att bygga en förlossningsenhet och att få igång datajournalsystemet fullt ut, inte minst den svenska HIV-jornalen. Vi är glada och tacksamma för allt stöd Ni bidragit med under 2012. Vi är övertygade om att arbetet på kliniken är till stor välsignelse för många människor i området och att klinikens kristna profil är ett stort vittnesbörd bland befolkningen, varav majoriteten är muslimer.

För Marafiki

Håkan Joelsson, ordförande

Lars Ljungström, ledamot i Marafiki, Infektionsläkare, Skövde