Nyheter 2017

Nyheter 2017

Kliniken växer för varje år. Marafiki har med Guds och Er hjälp kunnat ge bidrag på totalt över 600 000 SEK under de senaste 7 åren, och minst en av oss har varje år besökt och bidragit till hälsoarbetet. Förutom Marafiki kommer understöd till nyinvesteringar även från Södermalmskyrkan i Stockholm, en församling i österbotten i Finland samt ett par missionsorganisationer, främst Feeding the Nations. Löpande kostnader täcks av patientavgifter, vilka är låga, samt ersättningar från Kenyas motsvarighet till Försäkringskassan, National Health Insurance Fund, NHIF.

Större händelser 2017

Oasis Medical Center fick hälsovårdsmyndighetens godkännande att uppgraderas från att vara ett Health Center till ett Level-4 Hospital. En fristående barn- och mödravårdscentral har färdigställts, vilket var ett krav från myndigheterna för att godkännas som Level-4 Hospital. I september anlände en container från Finland med väldigt mycket utrustning, såsom nya sjukhussängar, förlossningsbord, narkosapparat, mm. Alla 850 HIV-patienter är nu testade avseende virustal, och hela 75 % har ej detekterbara virusnivåer i blodet, vilket får ses som ett mycket bra resultat! Genom att mäta virustal får man dessutom en bättre uppfattning om vilka patienter som inte sköter sin behandling och som man måste arbeta extra med för att motivera dem att ta sina mediciner regelbundet.

Övrigt under 2017

Det finns åter statliga subventionering av förlossning på sjukhus, vilket gjort att antalet förlossningar ökat till drygt 100/månad under 3 av årets månader.

Arbetet med att iordningställa såväl tandläkarmottagning som operationsavdelning har fortgått.

Marafiki under 2017

Vi har under året kunnat förmedla 108 000 kronor till kliniken. Pengarna har främst gått till tandläkarmottagningen, operationsavdelningen och den nya mödravårdscentralen. Varmaste TACK vill vi rikta till alla Er som bidragit. Under två veckor i januari-februari besökte Lars och Britt-Marie Ljungström kliniken, Lars för nionde året i rad, främst för att hjälpa till med HIV-patienterna. Britt-Marie, som är barnpsykolog, var med för första gången och fick träffa en del barn med särskilda problem och kunde ge personal och föräldrar tips och råd. Vi hann även med tre fältbesök, vilket var mycket givande!

Barnen med HIV fick besök av tomten från Finland.
Britt-Marie Ljungström, barnpsykolog, fick träffa några barn med särskilda behov.