Nyheter januari 2015

1. I början på januari gjorde Lars Ljungström och kollegan Niklas, också från Skogsrokyrkan i Skövde, ett tvåveckorsbesök på Oasen. Åter var Lars mest på HIV-mottagningen medan Niklas mest var med på akuten. Niklas hade ett längre undervisningspass för all personal om akut omhändertagande vid svåra olycksfall och Lars om triagering av svårt sjuka patienter med hjälp av vitalparametrar.

2. Den stora nyheten var naturligtvis att första halvan av förlossningsenheten var färdig och hade kunnat tas i bruk bara tre veckor innan vår ankomst. Under 2014 föddes nästan 1200 barn på kliniken, i genomsnitt alltså drygt tre per dygn. Lokalerna har blivit fantastiskt fina och ändamålsenliga och de mammor vi fick tillfälle att prata med var väldigt nöjda.

En mamma berättade att hon fött sina tre första barn hemma, men det fjärde på kliniken och att det kändes mycket säkrare. Och visst är det så. Förutsättningarna för ett bra omhändertagande är mycket större på kliniken än i hemmen. Vi har under 2014 främst skickat medel till att slutföra förlossongsenheten. Åter igen riktar vi ett stort tack till Missionsförsamlingen i Mariestad som via sin Second hand-butik givit ett mycket generöst bidrag.

3. Ambulansen är på plats. Ett tillskott som definitivt gjort kliniken säkrare var inköpet av en ambulans. Bara under de två veckor Niklas och jag var där fick vi skicka fyra svårt sjuka patienter med ambulansen till det stora sjukhuset Coast General” inne i Mombasa, Det finns en ambulans i Mtwapa som man får kalla på vid akuta fall, men det är inte alltid den kommer. Ibland finns ingen förare och ibland finns inte bensin. Nu slipper man den oron i alla fall.

4. I januari 2015 fyllde Oasen (tidigare Zionkliniken) 10 år, vilket firades med tårta till alla under stort jubel. Lars och Niklas fick vara med om detta jubileum.

5. Målet för 2015 är att slutföra bygget av Förlossningsenheten. Det rör sig om 200 kvadratmeter och till en beräknad kostnad på 40 000 USD, cirka 350 000 kronor. Även i år kommer DAK Foundation i Australien att bidra med hälften av vad vi ger upp till en nivå om 20 000 USD.

Med det vi har i kassan och vet att vi kommer få in under våren vågar vi säga att Marafiki kommer att kunna klara att bidra med hela finansieringen av återstående del av förlossningen, vilket naturligtvis är mycket glädjande. För tredje året i rad kommer vi att kunna förmedla ett mycket frikostigt bidrag från Mariestads Missionsförsamling.

6. Glädjande är vidare att man ser att HIV-frekvensen minskar. Från tidigare 7% är den nu “bara” cirka 5% av gravida mammor som är HIV-positiva. Själva tror man att behandlingen i kombination med en ökad medvetenhet om HIV bland yngre är förklaringen.Det är i så fall mycket uppmuntrande och behövs verkligen. Näst Sydafrika, Nigeria och Indien, har Kenya det högsta antalet HIV-smittade i världen, cirka 1,6 miljoner. 2 miljoner barn beräknas vara föräldralösa på grund av HIV.