Nyheter våren 2013

Under våren har mycket hänt på kliniken.

1. Övervåningen på tillbyggnaden börjar bli färdiginredd. Den blir fantastiskt fin! Dit har man flyttat HIV-mottagningen. HIV-patienterna får eget väntrum så att de slipper sitta tillsammans med de övriga patienter i väntrummet där nere. En del är väldigt sjuka och känner sig utpekade när de sitter tillsammans med andra.

2. Av drygt 600 HIV-patienter som regelbundet kommer till kliniken är över 100 barn. Flera kommer från ett Montessori-hem för föräldralösa barn. Här en bild på Pia Lind och barnen på banhemmet på besök på kliniken.

3. Antalet mammor och blivande mammor som kommer till kliniken ökar stadigt. Väntrummen räcker inte till och man får sitta i trapporna. Behovet av en mödravårds- och förlossningsenhet är stort!

4. Byggstenar! Efter nyår kunde vi skicka 75 000 kronor till att göra cementstenar till den nya förlossningsavdelningen. 24 000 stenar gjordes på en månad. De ligger nu på området och “härdar” så att de är klara att användas när bygget påbörjas.

5. Ritningen till den nya förlossningsavdelningen är i det närmaste klar! Avdelningen blir lite mindre än först planerat. Den blir på cirka 440 kvadratmeter och kostnaden beräknas till totalt cirka 800 000 svenska kronor, cirka 2 000 kronor per kvadratmeter. I juni kunde vi bland annat tack vare en stor gåva från Kyrkornas Second Hand i Mariestad, skicka ner 95 000 kronor vilket gör att man kan gjuta hela grunden. Sedan bygger man vidare i takt med att pengar kommer in.

Klicka på bilden för fullstor skala