Nyhetsuppdatering våren 2014

1. I januari 2014 gjorde jag, Lars Ljungström, mitt sjätte besök till kliniken, denna gång ensam. Under två veckor fick jag möjlighet att träffa många HIV-patienter, men även ge råd och utbildning om hur man bäst skall använda sina resurser. En nyhet vi införde var en pappersversion av det svenska dataprogrammet “InfCare HIV”, en variant av den svenska tillväxtkurvan för barn, där såväl doktor som patient på ett enkelt och pedagogiskt sätt kan följa effekten av behandlingen.

Drygt 500 patienter kommer regelbundet till kliniken för att hämta mediciner. Det betyder att man i Sverige skulle vara den fjärde största HIV-mottagningen!

2. Under 2013 gjordes ett par ombyggnationer, med ett par meters breddning både på vänstra gaveln och på framsidan. Därmed blev väntrummet större vilket var behövligt, receptionen kunde flyttas till ett mer “diskret” läge och såväl laboratoriet som apoteket fick nya mer ändamålsenliga lokaler. Detta blev riktigt bra!

3. Under andra lördagen jag var där gjöts grunden till den nya förlossningsenheten. Under våren 2013 kunde Marafiki skicka bidrag på cirka 70000 kronor för att gjuta byggstenar. Dessa har legat på tork och väntat på att grunden skulle bli klar så att man kunde börja bygga den första halvan av förlossningsenheten.

Tack vare mångas bidra, inte minst Missionskyrkan i Mariestad genom kyrkornas Second Hand, kunde vi stå för en stor del av byggkostnaden. En annan stor del stod DAK foundation i Australien för, en verksamhet lik Bill and Melinda Gates Foundation. De dubblerade allt vi kunde samla in.