Oaskliniken:

R.G.C. Zion Community Clinic är ett projekt från Bishop Wilfred Lai’s församling Jesus Celebration Center in Mombasa, Kenya. J.C.C är en lokal församling under det afrikanska samfundet Redemmed Gospel Church som startades upp av Biskop Dr.Athur Kitonga i Nairobi’s slum områden år 1976. Sedan dess har många fattiga och sjuka mäniskor fått hjälp och utblidning genom R.G.C’s olika humanitära projekt och hjälpinsatser.

Zionkliniken

I januari 2005 öppnade J.C.C’s missionärer Pia Lind och Kirsi Nyrhinen R.G.C. Zion Community Clinic (en öppenvårdsklinik) i staden Mtwapa norr om Mombasa vid Kenyas kust. Kliniken har ett välutrustat laboratorium och professionell medicinsk personal, den har därför blivit godkänd och erkänd av Kenyas regering. Den fungerar som en perfekt bas i arbetet att nå ut till dem som är smittade av och insjuknade i HIV/Aids. Ett av klinikens viktigaste mål är att ge medicinska tjänster till de fattiga via hälsovårdsstationer, att dela ut mat, kläder och andra förnödenheter till familjer som lider av HIV/Aids.

Zion kliniken kan kostnadsfritt erbjuda alla:

  • att testa sig och få frivillig rådgivning och information om HIV/Aids.
  • Anti Retro Viral (bromsmedicin) behandling, för redan HIV smittade.
  • behandling mot tuberkulos
  • information om rätt kost, vikten av hygien och rent vatten, familjeplanering, motverkan av HIV infektion vid förlossningar och småföretagsamhet för självhushållning.

Från kliniken sänds skolade socialarbetare och hälsovårdare dagligen ut i byarna för att:

  • finna de människor som lider av HIV/Aids, som ofta är utstötta från sina familjer.
  • på ett praktiskt sätt undervisa hur de ska ta hand om sina HIV smittade anhöriga.
  • dela ut läkemedel, hygien- och matpaket till redan identifierade HIV/Aids patienter.

Utdelning av maskmedicin vid klinikbesök i by.

Genom denna så kallade “hemvård” blir HIV/Aids patienterna omhändertagna i sina egna hem.

Socialarbetarna håller också offentliga möten i byarna och upplyser kvinnor, män och ungdomar om HIV/Aids. De besöker bla skolor, idrottsföreningar, kyrkor och moskéer och upplyser om hur man kan skydda sig mot HIV/Aids genom ett ändrat beteende.