Oasis Medical Center:

Oasis Medical Center är ett projekt som utgår från pastor Wilfred Lai’s församling Jesus Celebration Center in Mombasa, Kenya. J.C.C är en numer fristående lokal församling som tidigare tillhört det afrikanska samfundet Redemmed Gospel Church. Samfundet startades av Biskop Dr. Arthur Kitonga i Nairobi’s slum områden år 1976. Sedan dess har många fattiga och sjuka mäniskor fått hjälp och utblidning genom R.G.C’s olika humanitära projekt och hjälpinsatser.

Operationsavdelningen
MVC/BVC

Oasis Medical Center 2020. Entrésida, operationsenhet (förlossningen på baksidan) samt MVC/BVC

Zionkliniken 2009

januari 2005 startade J.C.C’s missionärer Pia Lind och Kirsi Nyrhinen R.G.C. Zion Community Clinic, en öppenvårdsklinik för HIV-smittade i staden Mtwapa i norra utkanten av Mombasa vid Kenyas östkust. 2009 förvärvade man ett nedlagt motell i norra utkanten av Mtwapa. Detta har successivt byggts om och byggts ut och är numer godkänt som ett mindre sjukhus. 2012 bytta kliniken namn till Oasis Medical Center. Kliniken har ett välutrustat laboratorium och professionell medicinsk personal. Kliniken har cirka 30 000 besök årligen. Man har en stor öppenvårdsmottagning, en HIV-mottagning, en förlossningsenhet, en Mödra-och barnavårdscentral, en fullutrustad tandläkarmottagning, en röntgenenhet och apotek.

Oasis är en perfekt bas i arbetet att nå ut till dem som är smittade av och insjuknade i HIV/Aids. Man ansvarar idag (2020) för cirka 750 patienter. Ett av klinikens viktigaste mål är att ge medicinska tjänster till de fattiga via hälsovårdsstationer, att dela ut mat, kläder och andra förnödenheter till familjer som lider av HIV/Aids.

Oasis Medical Center kan kostnadsfritt erbjuda alla:

 • att testa sig och få frivillig rådgivning och information om HIV/Aids.
 • Anti-retroviral medicinering, bromsmedicin mot HIV.
 • Provtagning av såväl hjälparcellstal (CD4-celler) som virustal.
 • HIV-testning av blivande mödrar.
 • Bromsmedicin till HIV-positiva gravida mödrar. Det gör att inga barn smittas av HIV under graviditeten.
 • Profylaktisk behandling för dem som utsätter sig för risk att få HIV. 
 • Behandling mot tuberkulos
 • Information om rätt kost, vikten av hygien och rent vatten, familjeplanering, motverkan av HIV infektion vid förlossningar och småföretagsamhet för självhushållning.

Från kliniken sänds skolade socialarbetare och hälsovårdare dagligen ut i byarna för att:

 • finna de människor som lider av HIV/Aids, som ofta är utstötta från sina familjer.
 • på ett praktiskt sätt undervisa hur de ska ta hand om sina HIV smittade anhöriga.
 • dela ut läkemedel, hygien- och matpaket till redan identifierade HIV/Aids patienter.

Utdelning av maskmedicin vid klinikbesök i by.

Genom denna så kallade “hemvård” blir HIV/Aids patienterna omhändertagna i sina egna hem.

Socialarbetarna håller också offentliga möten i byarna och upplyser kvinnor, män och ungdomar om HIV/Aids. De besöker bla skolor, idrottsföreningar, kyrkor och moskéer och upplyser om hur man kan skydda sig mot HIV/Aids genom ett ändrat beteende.