Rapporter från arbetet

 • Uppdatering
  Startsidan är uppdaterad i januari 2020 […]
 • Nyheter 2017
  Nyheter 2017 Kliniken växer för varje år. Marafiki har med Guds och Er hjälp kunnat ge bidrag på totalt över 600 000 SEK under de senaste 7 åren, och minst en av oss har varje år besökt och bidragit […]
 • Nyheter januari 2015
  1. I början på januari gjorde Lars Ljungström och kollegan Niklas, också från Skogsrokyrkan i Skövde, ett tvåveckorsbesök på Oasen. Åter var Lars mest på HIV-mottagningen medan Niklas mest var med på […]
 • Nyhetsuppdatering våren 2014
  1. I januari 2014 gjorde jag, Lars Ljungström, mitt sjätte besök till kliniken, denna gång ensam. Under två veckor fick jag möjlighet att träffa många HIV-patienter, men även ge råd och utbildning om […]
 • Vi hjälper till att bygga en förlossningsenhet
  Under besöket fick vi vara med Pia och Kirsi när beslutet togs att bygga en förlossningsenhet. Kenyanska myndigheter vill uppmuntra kvinnor att föda sina barn på sjukhus och inte i hemmet. För det […]
 • Nyheter våren 2013
  Under våren har mycket hänt på kliniken. 1. Övervåningen på tillbyggnaden börjar bli färdiginredd. Den blir fantastiskt fin! Dit har man flyttat HIV-mottagningen. HIV-patienterna får eget väntrum så […]
 • Året 2012 på Zionkliniken – som nu bytt namn till ”Oasen”, ”the Oasis”
  Till alla Marafikiunderstödjare! Först vill vi tacka alla Er som på olika sätt understött klinikens arbete utanför Mombasa i Kenya via Marafiki. Sedan starten för snart tre år sedan har Ni hjälpt oss […]
 • Oasen – en annorlunda HIV-klinik i Afrika
  Denna artikel har 2012 varit införd i Ars Medicina, den kristna läkarföreningens tidskrift. Trots att HIV är vanligt i många afrikanska länder är det ändå en stigmatiserande sjukdom. De som är […]
 • Spänningen stiger i kustprovinsen
  Sedan Al Qaida-grupper sensommaren 2011 började attackera, råna och kidnappa såväl kenyaner som turister i norra Kenya har spänningen stigit mellan kristna och muslimer längs hela kustprovinsen. […]
 • Besök på Zionkliniken
  Detta var fjärde året i rad jag besökte Zionkliniken, denna gång tillsammans med sjuksköterskan Marie Woods från Södermalmskyrkan i Stockholm. Marie bodde hos Pia och Kirsi och jag bodde hos en […]
 • Mtwapa 23 nov 2011
  Tillbyggnaden börjar nu bli färdig. Jag har tagit några bilder på våra HELT OTROLIGT fina sovsalar!!!!! De är nästan helt klara och just nu lägger vi kakelplattor på trappan upp till första våningen […]
 • Katherine
  Katherine 26 Wednesday Feb 17, 2010. Katherine is a young woman from Mtwapa, a suburb to Mombasa on the North side, where people generally are very poor. Katherine is brought to the Zion Clinic by […]