Spänningen stiger i kustprovinsen

Sedan Al Qaida-grupper sensommaren 2011 började attackera, råna och kidnappa såväl kenyaner som turister i norra Kenya har spänningen stigit mellan kristna och muslimer längs hela kustprovinsen. Medan majoriteten i Kenya totalt sett är kristna är det, av historiska skäl, tvärtom i kustprovinsen. Där är majoriteten muslimer.

Det har tidigare inte funnits några stora problem mellan grupperna, även om det länge funnits krafter som velat göra kustprovinsen till en självstyrande muslimsk del, precis som Zanzibar i Tanzania. Efter att kenyansk militär förra sommaren gjorde motattcker mot Al-Qaida-grupper i södra Somalia, har däremot spänningen stigit påtagligt.

I höstas fick församlinsledningen för JCC höra att en attack planerades mot Zionkliniken. En viktig orsak var namnet “Zion” som associerades till sionism och till judiska intressen.

Attacken kom i mitten av november 2011. En grupp beväpnade män anföll kliniken en kväll, dödade grindvakten och stal dagskassan samt datorer. Ett råd polisen då gav var att man skulle bygga en mur runt hela kliniken. Innan fanns det bara en mur på framsidan, i övrigt var det staket av taggtråd.

Arbetet påbörjades genom att man längs hela tomtgränsen grävde och gjöt en sockel av betong att bygga muren på. Sedan insåg man att byggmaterialet skulle bli så dyrt att man lika gärna själva kunde köpa in en maskin för att gjuta betongstenar. När bygget var klart kunde man gjuta fler till andra byggnadsprojekt, eller helt enkelt till att sälja. Så, en maskin inköptes i början av januari, ny, från ett företag i Sydafrika. I början av april är muren nästan färdig!

Detta var säkert ett helt riktigt beslut, för den 31 mars i år rapporterade till och med svenska medier att granater exploderat på flera platser i Mombasa, bland annat i en kristen samling i Mtwapa, den förort till Mombasa där kliniken ligger. En person dödades och ett 20-tal skadades. De skadade fördes till Zionkliniken för omhänder-tagande och några inför transport med ambulans till centralsjukhuset inne i Mombasa. Extrapersonal fick kallas in till kliniken. Pia skrev att “Julius och John gjorde ett jättearbete”. Enligt nyhetsbyrån TT har Al-Qaida tagit på sig skulden för dåden.

När vi i januari var i Mombasa, såg vi varje dag på hemväg från kliniken hur det här och var inne i Mtwapa kunde stå dels någon kristen förkunnare med en grupp människor omkring sig och dels någon immam med högtalare och en grupp människor runtom. Pia sa då att medan de kristna predikar evangelium står muslimerna och agiterar mot kristna genom att tala om hur dåliga kristna är. Så, nog märktes redan då att spänningarna stegrades.

Detta är inte bra”, sa Pia då. Vi förstår själva alltmer hur utsatta de är och hur skör freden är. Det gör det ännu mer angeläget att fortsätta att be för allt kristet arbete i Mombasaområdet!

20 april 2012 – Lars Ljungström