Vi hjälper till att bygga en förlossningsenhet

Under besöket fick vi vara med Pia och Kirsi när beslutet togs att bygga en förlossningsenhet. Kenyanska myndigheter vill uppmuntra kvinnor att föda sina barn på sjukhus och inte i hemmet. För det syftet erbjuds kvinnor ett “paket” för 10 kronor, som innefattar kontroll före födseln, själva förlossningen och sedan uppföljande kontroller inklusive vaccinationer. Lokaler för detta finns inte, så under besöket fick vi som sagt vara med om beslutet att bygga en separat förlossningsenhet intill nuvarande klinik.
Den kommer att bemannas av sjuksköterskor, som i sin grundutbildning får lära sig förlösa. Någon gynekolog eller operationsmöjlighet finns inte, så kvinnor som i förväg bedöms ha risk för komplikationer rekommenderas söka sig till sjukhuset i Kilifi tre mil norrut när de skall föda. Ur HIV-synpunkt är ett mödravårdsprogram mycket viktigt.

Alla gravida kvinnor testas även för HIV. De som är positiva får anti-HIV-behandling, och därmed föds mycket få barn med HIV. Vidare fångar man på det sättet upp kvinnor som kanske är ovetande om att de är HIV-smittade och kan därmed erbjuda dem behandling i ett tidigare skede av sjukdomen, vilket är positivt för dem på alla sätt. Slutligen ger det långsiktigt en uppfattning om ifall frekvensen av HIV i samhället ökar eller minskar. Så, från och med i år 2013 kommer mycket av våra resurser att gå till att stödja byggandet av förlossningenheten.